FANDOM


Registration
Để chơi game, mọi người phải có Tài Khoản DMM. Một tài khoản tiếng Anh sẽ dễ đăng ký hơn

Bạn cũng sẽ cần một VPN hoặc kết nối proxy để kết nối tới các trò chơi, vì hầu hết các trò chơi DMM được giới hạn chỉ chơi được ở Nhật Bản. Hãy tới trang Kết Nối để được hướng dẫn về cách thiết lập này.

Bạn có thể truy cập vào các trò chơi từ DMM Online Games và nhấn vào 刀剣乱舞-online.Ngoài ra, đây là link trực tiếp đến game.